Kdo jsme

Cambridge Business School je prestižní vzdělávací instituce, která nabízí programy postgraduálního vzdělání MBA (Master of Business Administration), BBA (Bachelor od Business Administration) a LLM (Master of Laws). Jednotlivé specializované programy poskytujeme našim studentům distanční formou, studium si tak mohou dovolit i časově velmi zaneprázdnění uchazeči. Studenti většinu studia absolvují sami, pomocí e-learningu, mají ale samozřejmě také možnost se na odborných seminářích osobně setkat s lektory, kteří je studiem jednotlivých modulů provázejí. Každý student tak získá jedinečnou možnost diskuze s největšími odborníky v daném oboru, kteří mu předají své praktické zkušenosti a nasměrují jej tak na kariérním žebříčku o stupínek výše.

Tento typ vzdělání je určen pro uchazeče, kteří již absolvovali vysokou školu či mají dostatečné praktické zkušenosti v oboru a chtějí se naučit, jak se stát skutečnými profesionály. Díky specifické formě si mohou studenti své studium uzpůsobit aktuálním časovým možnostem. Mohou tak studovat při zaměstnání a nově získané poznatky a informace rovnou aplikovat do svého vlastního pracovního prostředí. Tímto pak dochází k naplnění hlavní vize Cambridge Business School, tedy k efektivnímu zapojení teoretických znalostí do praktického profesního života. Studium je zajišťováno špičkovými lektory na vysoce odborné úrovni, kteří vynikají svými dlouholetými zkušenostmi. Díky jejich pomoci jsou studenti schopni efektivně aplikovat teoretické znalosti do praxe. Výuka je založená na skutečných příkladech, reálných projektech a případových studiích. Výsledkem a přidanou hodnotou tohoto způsobu výuky jsou cenné návody, rady i postupy pro zkvalitnění nejrůznějších firemních procesů či komunikace využitelné v každodenní profesní praxi.