Forma a průběh studia

Výuka je realizována online formou se zapojením audiovizuálních přednášek a studentské sekce.

Celé studium je složeno ze dvou semestrů a probíhá v českém jazyce. První součástí programu je úvodní zahájení, kde lektor svým studentům vysvětlí průběh a obsah programu, nároky na jeho ukončení a další potřebné informace. V dalším průběhu studia pak následují audiovizuální přednášky za každý modul a případné individuální konzultace s lektory.

Výuka probíhá ve virtuální učebně, kde student vidí lektora na svém počítači, může přispívat do diskuze a komunikovat jak s lektorem, tak s ostatními studenty. Lektor výuku zpravidla doprovází i prezentací nejrůznějších materiálů se zapojením prezentačního whiteboardu, který umožňuje vpisování a kreslení do sdílených dokumentů potřebných k výuce.

Studium se skládá z absolvování 10 online studijních modulů a vypracování závěrečné práce.  Výklad za jeden modul je v rozsahu 2 hodin , přičemž výstupem každého modulu je vypracování seminární práce. Veškeré studijní materiály poskytujeme studentům zdarma v online podobě a jsou k dispozici ve studentské sekci.

Studium je vysoce interaktivní především díky použití nejmodernějšího online výukového systému, který dává velký prostor pro sdílení a práci s nejrůznějšími typy materiálů a nabízí nepřeberné množství užitečných funkcí usnadňující studium. Po úspěšném absolvování všech modulů je studium ukončeno vypracováním závěrečné práce a její následnou obhajobou.

 

Graf průběhu studia:

1. a 2. modul

Prezenční výuka

1.modul (3x45 min)
2.modul (3x45 min)

 

3. až 10. modul

Online výuka


prostřednictvím
videokonference

 

Závěr studia

Odevzdání všech
seminární prací +
Odevzdání
závěrečné práce