Forma a průběh studia

Výuka je realizována online formou se zapojením audiovizuálních přednášek a studentské sekce.

Celé studium je složeno ze dvou semestrů a probíhá v českém jazyce.  Každý lektor svým studentům vysvětlí průběh a obsah modulu, nároky na jeho ukončení a další potřebné informace. V průběhu studia se za každý modul konají interaktivní semináře. Celkem 10 modulů - 10 seminářů

Během online semináře  může student přispívat do diskuze a komunikovat jak s lektorem, tak s ostatními studenty. Lektor výuku zpravidla doprovází i prezentací nejrůznějších materiálů se zapojením prezentačního whiteboardu, který umožňuje vpisování a kreslení do sdílených dokumentů potřebných k výuce. 

Studium se skládá z absolvování 10 online studijních modulů a vypracování závěrečné práce.  Výklad za jeden modul je v rozsahu 3x45  minut , přičemž výstupem každého modulu je vypracování seminární práce. Veškeré studijní materiály poskytujeme studentům zdarma v online podobě a jsou k dispozici ve studentské sekci.

Studium je vysoce interaktivní především díky použití nejmodernějšího online výukového systému, který dává velký prostor pro sdílení a práci s nejrůznějšími typy materiálů a nabízí nepřeberné množství užitečných funkcí usnadňující studium. Po úspěšném absolvování všech modulů je studium ukončeno vypracováním závěrečné práce a její následnou obhajobou.

 

Graf průběhu studia:

1. až 5. modul

Online výuka

1 seminář za měsíc.
Každý seminář pokrývá jeden modul.
Modul -  3x45 minut

 

6. až 10. modul

Online výuka

1 seminář za měsíc.
Každý seminář pokrývá jeden modul.
Modul -  3x45 minut

 

Závěr studia

Odevzdání všech
seminární prací +
Odevzdání
závěrečné práce