Obecné informace k programu

Pro koho je studium určeno

Studium v profesně vzdělávacích programech MBA Online je speciálně navrženo pro časově vytížené manažery, podnikatele a vedoucí pracovníky , kteří mají zájem o manažerské vzdělání a o rozšíření znalost současných moderních trendů bez nutnosti cestovat za výukou.

Programy jsou určen primárně pro řídící a vedoucí pracovníky či členy středního i vrcholového managementu. Mohou být však velmi přínosné pro všechny, kteří chtějí získat manažerské znalosti a praktické dovednosti využitelné na denní i dlouhodobé bázi k řízení společnosti a určování jejího budoucího směru a strategie.

 

Co Vám studium přinese

Prostřednictvím online seminářů budou studentům detailně vysvětleny všechny důležité metody, postupy a zásady managementu v organizaci. Osvojí si dovednosti například z oblasti strategie a určování základních cílů společnosti, naučí se

analyzovat a optimalizovat procesy v ní probíhající či porozumět důležitým právním aspektům řízení organizace. Při přípravě programu byly využity nejmodernější trendy a metody z oblasti vzdělávání dospělých.

 

Výhody programu MBA  Online