Osobní reference

Blanka Voláková Puškáčová

studentka MBA Personální management

Studium MBA v oboru Personální management na Cambridge Business School doporučuji všem personalistům (a nejen jim), kteří jsou časově zaneprázdnění a přesto mají chuť získávat nové informace o oblasti HR. Je vhodné pro každého, kdo se chce setkávat s výbornými lektory, kteří jsou skutečnými odborníky a disponují mnohaletou praxí v oboru. Prostřednictvím kolegů - studentů pak Cambridge Business School umožňuje poznat i to, jak reálně vypadá praxe v jiných firmách, což je pro celkový profesní rozhled velice důležité a obohacující. Velmi oceňuji také možnost navázat nové kontakty a samozřejmě dále rozvíjet svůj potenciál. To vše s podporou příjemného pracovního kolektivu s velmi dobře zvládnutými organizačními záležitostmi. Studium na této škole tak pro mě bylo po všech stránkách přínosné.

Andrea Nasswettrová

absolventka MBA Management a leadership

Nejefektivnější a zároveň nejbezpečnější investice je do vlastní budoucnosti a do vlastního osobního rozvoje. Na CBS mě inspiroval logicky nastavený systém zprostředkovaných informací z podstatných oblastí managementu, které jsou pro řízení, rozhodování a vedení lidí klíčové. Umět využívat lidský potenciál v dnešní dynamicky se vyvíjející společnosti považuji za obrovské aktivum, které je uplatnitelné v každé oblasti lidské činnosti. Největší přínos studia vidím v kvalitě a formě předaných informací od fundovaných lektorů a v možnosti interakce s názory druhých z jiných oborů. Nastavený systém nutnosti aplikovat získané vědomosti na konkrétní prostředí a procesy s možností získat kvalitní zpětnou vazbu byl tou nejlepší školou, kterou mohla CBS poskytnout. Vysoce také oceňuji organizaci a vedení studia, které bylo vždy perfektní a na velmi přátelské úrovni. Studium na Cambridge Business School považuji za investici v podobě kvalitně stráveného času.

Jiří Vykydal

student MBA Management a leadership

Studium MBA na Cambridge business school (CBS) jsem si vybral zejména z důvodu potřeby ověřit, zrevidovat a rozšířit si manažerské zkušenosti, které jsem získal empiricky za léta praxe. Turbulence a masivní rozvoj (nejen) v oblasti ICT si vyžadují nové přístupy tam, kde zažité klasické manažerské modely jsou již nepružné a nestačí novému tempu globálních změn, tj. způsobují konkurenční nevýhodu. Zvolil jsem proto studium moderních metod managementu formou MBA na CBS. Rychlost studia (1 rok) je pro mne v tomto období změn velkou výhodou, byť vykoupenou značnou náročností studia. Doporučuji toto studium všem, kdo chtějí v dostatečně krátkém čase získat široké spektrum znalostí, které jim umožní efektivněji a progresivněji řídit moderní "byznys".