Online studium MBA – studujte odkudkoliv!

Jak studium MBA probíhá?

1.
studium se skládá z 10 online studijních modulů a vypracování závěrečné práce
2.
výklad  za jeden modul je v rozsahu 3x45 minut
3.
výstupem  každého modulu je vypracování seminární práce
4.
veškeré  studijní materiály poskytujeme zdarma  online
5.
studium je vysoce interaktivní  a umožnuje aktivní komunikaci s lektorem i ostatními studenty
6.
nejmodernější online výukový systém  poskytuje velký prostor pro sdílení a práci s nejrůznějšími typy materiálů
7.
studium je  ukončeno vypracováním závěrečné  práce a její obhajobou
 
 

Proč si ke studiu zvolit právě
Cambridge Business School?