Podmínky přijetí

Pro přijetí do profesně vzdělávacího programu MBA Executive Management Online musí uchazeč disponovat vysokoškolským titulem alespoň bakalářského stupně nebo ukončeným studiem v profesně vzdělávacím programu BBA. Z požadavku na toto vysokoškolské vzdělání je možné udělit výjimku pro uchazeče, kteří se prokáží dostatečnou a doložitelnou manažerskou praxí. Bližší informace o přihlašování naleznete zde .

Přihlášku také můžete vyplnit a odeslat přímo zde prostřednictvím našeho online formuláře. Naše studijní referentky Vás poté budou informovat o dalším postupu.

Přihláška ke studiu